L30 Reisenauer Spant 28mm aus CFK

Stock: Stock
CHF 9.90