KST Servo X15-1809 - 24.5 kg*cm HV V8

Stock:
CHF 95.00