KST Servo X12-708 - 9.3 kg*cm HV

Stock:
CHF 62.00