MAV Sense

 60A - IBEX 65 HV, BEC, 2-12s + Telemetrie - by MAV Sense
kompatibel zu S.Bus2, Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus
 80A - IBEX 80 HV, opto, 3-12s + Telemetrie - by MAV Sense
kompatibel zu S.Bus2, Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus
 80A - IBEX 85 HV, BEC, 2-12s + Telemetrie - by MAV Sense
kompatibel zu S.Bus2, Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus
110A - IBEX 115 HV, BEC, 2-12s + Telemetrie - by MAV Sense
kompatibel zu S.Bus2, Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus
120A - IBEX 120 HV, opto, 4-14s + Telemetrie - by MAV Sense
kompatibel zu S.Bus2, Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus
120A / 130A Halter für IBEX 120 / IBEX 130 ESC (ohne ESC)
Passend für IBEX 120A und 130A Regler. Der Regler wird ..
130A - IBEX 130 HV, opto, 4-12s + Telemetrie - by MAV Sense
kompatibel zu S.Bus2, Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus
150A - IBEX 155, BEC, 2-6s + Telemetrie - by MAV Sense
kompatibel zu S.Bus2, Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus
200A - IBEX 200 HV, opto, 4-14s + Telemetrie - by MAV Sense
kompatibel zu S.Bus2, Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus
220A - IBEX 220 HV, opto, 4-12s + Telemetrie - by MAV Sense
kompatibel zu S.Bus2, Duplex EX, Hott, MSB, PowerBox P2Bus
IBEX Motoren Temperatur Sensor
für direkten Anschluss an IBEX Regler